Dyrekcja

mgr Piotr Kufel

Z-ca Dyrektora
Główny Księgowy

mgr Małgorzata Tracz

Kierownik ds administracyjnych i BHP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
mgr Beata Hazuka - Z-ca Dyrektora ds Oświaty neurologopeda, mgr nauczania początkowego, oligofrenopedagog

mgr Beata Hazuka

Z-ca Dyrektora ds Oświaty
neurologopeda, mgr nauczania początkowego, oligofrenopedagog

Lekarze

lek.med. Rafał Kasprzyk

SPECJALISTA neurologii dziecięcej

Rehabilitacja

mgr Anna Pawlak - specjalista fizjoterapii Kierownik Rehabilitacji

mgr Anna Pawlak

specjalista fizjoterapii
Kierownik Rehabilitacji
Krzysztof Marszałek - mgr fizjoterapii

Krzysztof Marszałek

mgr fizjoterapii

Agnieszka Prochownik

mgr fizjoterapii
Aneta Kutna - mgr fizjoterapii

Aneta Kutna

mgr fizjoterapii
Małgorzata Nagaś - mgr fizjoterapii

Małgorzata Nagaś

mgr fizjoterapii
Nina Łukasiak - mgr fizjoterapii

Nina Łukasiak

mgr fizjoterapii
Anna Majoch - mgr fizjoterapii

Anna Majoch

mgr fizjoterapii
Barbara Wróbel - techn. fizjoterapii

Barbara Wróbel

techn. fizjoterapii
Krzysztof Dziedzic - mgr fizjoterapii

Krzysztof Dziedzic

mgr fizjoterapii
Dominika Magiera - mgr fizjoterapii

Dominika Magiera

mgr fizjoterapii

Teresa Kufel

mgr fizjoterapii, oligofrenopedagog
Katarzyna Kabacik - mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i oligofrenopedagogiki, technik fizjoterapii

Katarzyna Kabacik

mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i oligofrenopedagogiki, technik fizjoterapii
Anna Imielska - mgr fizjoterapii

Anna Imielska

mgr fizjoterapii
Zuzanna Oczkowska - mgr fizjoterapii

Zuzanna Oczkowska

mgr fizjoterapii
Sabina Syktus - mgr fizjoterapii

Sabina Syktus

mgr fizjoterapii
Justyna Pszczółka - mgr fizjoterapii

Justyna Pszczółka

mgr fizjoterapii
Paulina Martynek – Głód - mgr fizjoterapii

Paulina Martynek – Głód

mgr fizjoterapii

Malwina Sapeta

mgr fizjoterapii
Zofia Markowicz - mgr fizjoterapii

Zofia Markowicz

mgr fizjoterapii
Błażej Dworzański - mgr fizjoterapii

Błażej Dworzański

mgr fizjoterapii

Logopedia

mgr Beata Hazuka - Z-ca Dyrektora ds Oświaty neurologopeda, mgr nauczania początkowego, oligofrenopedagog

mgr Beata Hazuka

Z-ca Dyrektora ds Oświaty
neurologopeda, mgr nauczania początkowego, oligofrenopedagog

Marta Hylińska

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej
neurologopeda
Dorota Szymańska - mgr nauczania początkowego, logopeda, polonista

Dorota Szymańska

mgr nauczania początkowego, logopeda, polonista
Agnieszka Oczkowicz -neurologopeda mgr pracy socjalnej i opiekuńczo - wychowawczej, oligofrenopedagog

Agnieszka Oczkowicz

neurologopeda mgr pracy socjalnej i opiekuńczo - wychowawczej, oligofrenopedagog
Agata Biel- logopeda, mgr pedagogiki

Agata Biel

logopeda
mgr pedagogiki
Elżbieta Micor - mgr filologii polskiej surdopedagog, tyflopedagog, neurologopeda

Elżbieta Micor

mgr filologii polskiej
surdopedagog, tyflopedagog, neurologopeda

Psychologia

Agata Juraszek

mgr psychologii
Agata Kos - mgr psychologii klinicznej

Agata Kos

mgr psychologii klinicznej
Maria Jakubiec - mgr psychologii

Maria Jakubiec

mgr psychologii
Patrycja Białek - mgr psychologii

Patrycja Białek

mgr psychologii

Oligofrenopedagogia

Teresa Kufel

mgr fizjoterapii, oligofrenopedagog
Katarzyna Kabacik - mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i oligofrenopedagogiki, technik fizjoterapii

Katarzyna Kabacik

mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i oligofrenopedagogiki, technik fizjoterapii

Izabela Wajda-Marszałek

mgr pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy, tyflopedagog
Beata Czwarnóg - mgr wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, lic. oligofrenopedagog

Beata Czwarnóg

mgr wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, lic. oligofrenopedagog

Anna Basiura

mgr terapii pedagogicznej z oligofrenopedagogiką
Agnieszka Jodłowiec - mgr Pracy socjalnej i opiekuńczo - wychowawczej, oligofrenopedagog

Agnieszka Jodłowiec

mgr Pracy socjalnej i opiekuńczo - wychowawczej, oligofrenopedagog
Teresa Kołodziej- mgr pedagogiki społeczno - opiekuńczej, oligofrenopedagog, tyflopedagog

Teresa Kołodziej

mgr pedagogiki społeczno - opiekuńczej, oligofrenopedagog, tyflopedagog
Izabela Gut - mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i oligofrenopedagogiki, tyflopedagog

Izabela Gut

mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i oligofrenopedagogiki, tyflopedagog
Elżbieta Marszałek - mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego z językiem niemieckim, oligofrenopedagog, tyflopedagog

Elżbieta Marszałek

mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego z językiem niemieckim, oligofrenopedagog, tyflopedagog
Małgorzata Gmyrek - mgr terapii pedagogicznej z oligofrenopedagogiką, arteterapeuta

Małgorzata Gmyrek

mgr terapii pedagogicznej z oligofrenopedagogiką, arteterapeuta
Aneta Żurek - mgr terapii zajęciowej z arteterapią, oligofrenopedagog

Aneta Żurek

mgr terapii zajęciowej z arteterapią, oligofrenopedagog
Patrycja Bakaj - mgr wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji elementarnej, oligofrenopedagog

Patrycja Bakaj

mgr wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji elementarnej, oligofrenopedagog

Anna Szczepaniak

mgr wychowania muzycznego i sztuki, oligofrenopedagog
Karolina Cendrzak - mgr oligofrenopedagogiki, terapeuta zajęciowy

Karolina Cendrzak

mgr oligofrenopedagogiki, terapeuta zajęciowy
Magdalena Mrowiec - mgr pedagogiki specjalnej. lic. edukacja zintegrowana, wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagog

Magdalena Mrowiec

mgr pedagogiki specjalnej. lic. edukacja zintegrowana, wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagog

Beata Murańska

mgr oligofrenopedagogiki
Sylwia Kantyka - mgr edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, nauczyciel integralnej edukacji wczesnoszkolnej z językiem angielskim

Sylwia Kantyka

mgr edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, nauczyciel integralnej edukacji wczesnoszkolnej z językiem angielskim
Angelika Ignaciuk - mgr oligofrenopedagogiki

Angelika Ignaciuk

mgr oligofrenopedagogiki
Luidmila Oliinyk mgr oligofrenopedagogiki

Luidmila Oliinyk

mgr oligofrenopedagogiki
Katarzyna Kania - mgr oligofrenopedagogiki

Katarzyna Kania

mgr oligofrenopedagogiki
Joanna Cembala-oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy

Joanna Cembala

oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy
Iwona Nosalik - oligofrenopedagog, nauczyciel religii

Iwona Nosalik

oligofrenopedagog, nauczyciel religii

Rejestracja i administracja

Izabela Kowalczyk

mgr prawa i administracji

Elżbieta Słowik

lic. administracji

Adriana Wojtyła

mgr zarządzania i marketingu

Konrad Gowin

mgr inż. Informatyki

Jarosław Żurek

mgr zarządzania i marketingu