Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Dzieciom w Żywcu za 2001 rok