Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Dzieciom w Żywcu za 2002 rok