Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Dzieciom w Żywcu za 2015 rok