Czynności przygotowujące narząd artykulacyjny do podjęcia funkcji mowy