Stymulowanie kompetencji wzrokowych małych dzieci w warunkach domowych. Wskazówki tyflopedagoga