Wyobrażenia surogatowe jako zjawisko specyficzne występujące u dzieci niewidomych