Wspieranie dziecięcej manipulacji i koordynacji wzrokowo- ruchowej