Wybrane metody pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim